Nagyböjt 3. vasárnap

2020. március 15.

A szentmisék keddtől péntekig reggel 1/2 7 órakor kezdődnek.

Hétfő: 18 óra betegekért szentmise

Kedd:  Tokics István/ cs. /

Szerda: Szabolcs/ cs. /

Csütörtök: Braun József és fia / cs. /

Péntek:                                                                                            / cs. /

Szombat: 7 órától szentségimádás, melyre lehet iratkozni, 18 óra előmise kezdődik.

Vasárnap: 8 óra és 18 óra szentmise

A templom akadálymentesen Közösségi Házon keresztül közelíthető meg. Kisgyerekesek pedig itt is követhetik a szentmisét.

Hétfőn 9 órakor Karitász fogadóóra, 10 és 12 óra között Baba-Mama találkozó a Közösségi házban nem lesz megtartva.

Nagyböjt péntekjein hústilalom, 18 órától keresztút aktívak „ADJ EGY ESTÉT JÉZUSNAK!” programja.

Jegyes oktatási sorozat következő alkalma 2020. március 16-a, az esti mise után 18.30-kor

Az „Újraépítve” programhoz lehet még csatlakozni! Beszélgetések minden hónap második hétfőjén, tehát most ezen a héten az esti mise után.  

erdujvaros.hu           23/365-211

Köszöntjük a Zoltán, Fanni, Franciska, Ildikó, Etele, Szilárd, Gergely, Krisztián és Matild testvéreinket.

 

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.