SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN

Liturgikus melléklet az MKPK 637/2020. sz., 2020. március17-én kelt rendelkezéséhez 650/2020. sz.

A NYILVÁNOS LITURGIÁKA nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés visszavonásáig szünetelnek, beleértve magát a kezdőnapot is, hacsak az illetékes megyéspüspök ettől eltérő módon nem rendelkezett. A már felvett miseszándékok a néprészvétele nélkül (sine populo) engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében1áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A misézésre vonatkozó rendkívüli egyházmegyei előírásokat meg kell tartani. A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A közvetített misékben a miséző ajánlja a lelki áldozást, amely az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.

:Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Vagy: Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.

2 Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. A KERESZTSÉG SZENTSÉGE

Amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűkkörben (= szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

A mennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűkkörben (= szülők és tanúk jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

AZ ÁLDOZTATÁS

Kivételes (és csakis kivételes esetben!) megengedett az áldoztatás, de csak a hatóságok által előírt higiéniai előírások betartásával. A lelkipásztor gondoskodjon az áldozó kézfertőtlenítéséről is. Az áldoztatás kizárólag kézbe történhet, a rövid forma szerint: ·közgyónás·„Irgalmazzon nektek...”·rövid szentírási szakasz·az Úr imája (Mi Atyánk) ·„Íme, az Isten Báránya...”·„Uram, nem vagyok méltó...”·áldoztatás Betegek áldoztatásával kapcsolatban a Betegellátó szerint történjen az áldoztatás, fokozottan figyelve a megfelelő higiéniára (kézmosás, kézfertőtlenítés, esetlegesen maszk,védőöltözet, hatósági előírások).

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGEA gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formákban javasoljuk:

1. Gyóntatószékben: A gyóntatószékben történő gyóntatás arendelkezés életbe lépésétől kezdve egyáltalán nem ajánlott. Ha ez valamiért mégis sürgetően szükséges, illetve ha a gyónóképes a szokásos bűnvallomásra, a pap meggyóntatja őt az erre megfelelően felkészített gyóntatószékben (kézfertőtlenítővel és lefóliázott gyóntatóráccsal rendelkező gyóntatószék).

2. Gyóntatószék nélkül: Amennyiben nincs gyóntatórács, amely fóliával van lefedve, úgy a gyónó és a pap kellőtávolságban helyezkedjen el egymástól (1,5–2 m). Itt különösen javasoljuk a gyóntatást szabadtéren végezni. Ha ez nem megoldható, úgy a gyónó és a gyóntató viseljen maszkot, védőöltözetet.

BETEGEK KENETE

Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük. A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját (vö. CIC 1000. k.). Közvetlenül a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező! Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet. Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel történő adását,a jog lehetővé teszi (CIC 1000. k. 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl. egyszer használatos fültisztító pálcika).

TEMETÉS

Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést. A zárt ravatalozó a szertartásvégzésére nem megfelelő helyszín. A homíliát hagyjuk el és csak egy szentírási olvasmány (evangélium) hangozzon el. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A kántoriszolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát viszont előreközöljük a hozzátartozókkal). A temetési mise ugyanúgy, sine populo, vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető. Budapesten, 2020. március 19-én, Szent József főünnepén

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának jóváhagyásával.