Szentháromság vasárnapja

2020. június 7.

Örömmel jelezzük, hogy a hétköznapi szentmisék után már a vasárnapi szentmisék is nyilvánosak, de a védőelőírások szerint lehet csak részt venni rajtuk!

Gyónási lehetőség szabadtéren még csak a misék előtt lehetséges! Ezért csak az Újvárosi és Újtelepi templom térségében van gyóntatás a misék előtt!

Parkvárosban hétfőn, szerdán és pénteken tartunk 7 órakor és vasárnap 9.30 órakor szentmisét a templom adottságai miatt!

Szentmisék Érdújvárosban: 

Hétköznap 6.30 óra,,szombat 19 óra,vasárnap: 8 óra és 19 óra  szentmise,

Hétfő: Karitász csoport tagjakiért és szándékára

Kedd: Ferenc pápáért és az atyákért,

Szerda: Annáért,

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:

Szentmisék Érdújtelepen: vasárnap 11 óra, szerda 17 óra.

A vasárnap reggel 8 órai szentmisét online is közvetítjük!

A Parkvárosi és Újvárosi templom nyitva van szombaton 7 és 13 óra között!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Érd-Újváros Plébánia: 11103808-19835910-36000001

Köszöntjük az Angéla, Tünde, Anita, Kármen, Kevin, Klotild, Bulcsú, Kerény, Fatime, Cintia és Norbert testvéreinket!

Imával és szeretettel: Ferenc atya

Szent Atanáz püspök leveleiből

(Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595. 599)

Fény, ragyogás, kegyelem a Szentháromságban és a Szentháromságból

Sohasem volt haszontalan a régi hagyomány, a katolikus Egyház hitének és tanításának kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, és az atyák pedig megőriztek. Ezen alapszik ugyanis az Egyház, s ha valaki ettől eltávolodik, már nem lehet keresztény, és nem is nevezhető többé semmilyen jogcímen kereszténynek.

Így tehát a Háromság szent és tökéletes, s az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben ismerjük meg. Semmi idegen vagy kívülről származó dolog nincs benne, és nincs összetéve teremtőből és teremtett dologból, hanem az övé a mindent teremtő és létrehozó erő. Természete egy és önmagával azonos, és tevékenysége is egy. Az Atya ugyanis mindent az Ige által a Szentlélekben cselekszik, s ily módon megmarad a Szentháromság egysége. Az Egyház így hirdeti az egy Istent, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4, 6). Mindennek fölötte áll, mint Atya, azaz eredete és forrása mindennek; mindent áthat, mégpedig az Ige által; s végül mindenben benne van: a Szentlélekben.

Szent Pál, amikor a lelki dolgokról ír a korintusiaknak, mindent az Atyaistenre, mint Főre vezet vissza a következő módon: A lelki adományok különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent végbevisz, ugyanaz (1 Kor 12, 4-6).

Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja az Ige által. Hiszen ami az Atyáé, mindaz a Fiú tulajdona is; ezért mindaz, amit a Fiú a Lélekben ad, igazában az Atya ajándéka. Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek bennünk van, az Ige is bennünk van, akitől kaptuk a Lelket, s az Igében az Atya is. Így válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14, 23). Ahol ugyanis fény van, ott van a ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott van a hatása is, és feltündököl a kegyelem.

Szent Pál ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal (2 Kor 13, 13). A kegyelem és az ajándék ugyanis, amely a Szentháromságban adatik, az Atyától a Fiú által a Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a Fiú által adja a kegyelmet, úgy az adományokban való részesedés csak a Szentlélekben lehetséges. De amikor ebben részünk van, az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a Szentlélek egyesítő erejét mondhatjuk magunkénak.