Úrnapja vasárnapja

2020. június 14.

Örömmel jelezzük, hogy a hétköznapi szentmisék után már a vasárnapi szentmisék is nyilvánosak, de a védőelőírások szerint lehet csak részt venni rajtuk!

Gyónási lehetőség szabadtéren még csak a misék előtt lehetséges! Ezért csak az Újvárosi és Újtelepi templom térségében van gyóntatás a misék előtt!

Parkvárosban hétfőn, szerdán és pénteken tartunk 7 órakor és vasárnap 9.30 órakor szentmisét a templom adottságai miatt!

Szentmisék Érdújvárosban: 

Szombaton, 19 óra, vasárnap: 8 óra és 19 óra szentmise,

Hétfő: 8 óra A Marianum iskola „Te Deum”-a

Kedd: 6.30 óra Judit 1. évfordulós mise

Szerda: 15. óra Csengerfalui Osváth Jánosné gyászmiséje

Csütörtök:6.30 óra

Péntek: Jézus Szentséges Szívének főünnepe, templomunk bucsúja;19 óra Pálfi Erzsébet

Szombat:

Szentmisék Érdújtelepen: vasárnap 11 óra, szerda 17 óra.

A vasárnap reggel 8 órai szentmisét online is közvetítjük!

A Parkvárosi és Újvárosi templom nyitva van szombaton 7 és 13 óra között!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Érd-Újváros Plébánia: 11103808-19835910-36000001

Köszöntjük a Vazul, Jolán, Vid, Jusztin, Tina, Alida, Laura, Levente, Gyárfás, Zóra, Dina és Paula testvéreinket!

Imával és szeretettel: Ferenc atya

Aquinói Szent Tamás műveiből

(Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. 1-4)

Ó, drága, csodálatos vendégség!

Isten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek.

Ezenfelül pedig amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért; vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgaságból, és lemossa minden bűnünket.

Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.

Ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégség! Lehet-e valami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a valóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél csodálatosabb dolog?

Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és szívünket teljesen eltölti mennyei adományaival.

Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy mindenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére alapította.

Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. Annak a kitüntető jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amelyről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot.

Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szívét minél jobban betöltse, az utolsó vacsorán – amikor tanítványaival együtt ünnepelte a Húsvétot, és már az Atyához készült távozni a világból – megalapította az Oltáriszentséget. Így lett az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak.