• Évközi 21. vasárnap

  2020. augusztus 23.

  Örömmel jelezzük, hogy a nyilvános szentmiséken alatt csak minimális korlátozást kell betartani (kézben áldozás, szenteltvíz hiánya). Gyónási lehetőség már a templomban.

  Parkvárosban hétfőtől péntekig, csütörtök kivételével, 7 órakor, szombaton 17.30 és vasárnap 9.30 órakor tartunk szentmisét.

  Szentmisék Érdújvárosban:  hétfőtől péntekig 6.30 óra

  Szombaton, 19 óra, vasárnap: 8 óra és 19 óra szentmise,

  Hétfő:

  Kedd: Karlovszky és Egri család halottaiért

  Szerda: Kovács Teréz és Sándor István

  Csütörtök:

  Péntek:

  Szombat: 19 óra mise Varga Sándor és családjáért

  Szentmisék Érdújtelepen: vasárnap 11 óra.

  A Parkvárosi és Újvárosi templom nyitva van szombaton 7 és 13 óra között!

  Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

  Köszöntjük az Ábrahám, Rókus, Jácint, Réka, Ilona, Huba, Emília, István, Sámuel és Menyhért testvéreinket!

  A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű,
  az Egyház és a mai világ kapcsolatáról szóló lelkipásztori konstitúciójából

  (N. 39)

  Az új világ körvonalai

  Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, és nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Elmúlik ugyan ez a bűn miatt eltorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, az igazságosság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör a békét szomjazó szívekből. Akkor vereséget szenved a halál, Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban mag módjára a földbe került. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett.

  Igen, elhangzott a figyelmeztetés, hogy mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de önmagát elveszíti (vö. Lk 9, 25). Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Ezek szerint, a földi haladást gondosan meg kell ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához.

  Ha tehát egykor az Úr Lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkinccsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, a testvéri közösség és a szabadság, megtaláljuk majd természetünknek és emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szennytől, tündöklően és megdicsőülve, amikor Krisztus visszaadja Atyjának „az örök és egyetemes országot: az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országát”. Ez az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik.