Nyomtatás

Évközi 4. vasárnapja

2021. január 31.

Örömmel jelezzük, hogy nyilvános szentmiséket tarthatunk, ezeket betartva: maszk viselése (gyónás alatt is), kézfogás mellőzése, kézben áldozás, szenteltvíz hiánya.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 és vasárnap 9.30 órakor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújvárosban:  szerdától péntekig 6.15 óra

Ünnepnapon és vasárnap: 8 óra (közvetített szentmise az Érdi Jézus Szíve templom csatornáján) és 18 óra,

Hétfő:18 óra Karitász csoport szentmiséje

Kedd: Gyertyaszentelő Boldogasszony 18 óra szentmise

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat:18 óra mise

Szombaton reggel 7 órától 13 óráig a templom nyitva szentséglátogatásra Újvárosban és Parkvárosban is!

Szentmisék Érdújtelepen: szerdán 17 óra és vasárnap 11 óra

Február 8-án kezdődik a jegyesoktás, minden második hétfőn este 18.30-kor a közösségiházba várjuk a házasságot kötni szándékozókat.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Köszöntjük a Timót, Pál, Vanda, Paula, Angelika, Karola, Adél és Gerda testvéreinket!

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a szmirnaiakhoz írt leveléből

(Nn. 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237)

Krisztus meghívott bennünket országába és dicsőségébe

Ignác, más néven Teoforosz, az Atyaisten és az ő szeretett Fia, Jézus Krisztus Ázsiában levő szmirnai egyházának – amely irgalomból megnyert minden égi ajándékot, telve van hittel és szeretettel, semmi kegyelemben hiányt nem szenved, Isten előtt kedves, és üdvösen munkálkodik – üdvözletét küldi a Szentlélekben és Isten Igéjében.

Áldom Jézus Krisztust, az Istent, aki titeket oly bölcsekké tett. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy ti tökéletesek vagytok az állhatatos hitben; mintegy rá vagytok szegezve test és lélek szerint az Úr Jézus Krisztus keresztjére, és a szeretet megszilárdított benneteket Krisztus vére által. Teljes és erős hittel hisztek a mi Urunkban, aki test szerint valóban Dávid nemzetségéből született (Róm 1, 3). Isten akarata és hatalma szerint, az Isten Fiát, aki valóban Szűztől született, János megkeresztelte, hogy megvalósuljon általa mindaz, ami elő van írva (Mt 3, 15). Poncius Pilátus és Heródes negyedesfejedelem alatt valóban felfeszítették értünk test szerint a keresztre (s mi már ennek a gyümölcse vagyunk az ő isteni szent kínszenvedése által), hogy feltámadva mindörökre magasra tartsa zászlaját Egyházában, az ő egységes testében a szentek és hívők előtt, legyenek akár a zsidók, akár a pogányok közül valók.

Mindezt pedig értünk szenvedte, hogy üdvösségre jussunk, és valóban szenvedett, mint ahogy valóban fel is támadt.

Én tudom, hogy feltámadása után is testben volt, és hiszem, hogy most is testben van. Amikor Péternek és társainak megjelent, azt mondta: Fogjatok meg, és tapintsatok meg, és lássátok, hogy nem vagyok test nélküli kísértet (Lk 24, 39). Azok mindjárt megérintették, és hittek Krisztus testének és lelkének valóságában. Ezért vetették meg a halált, és lettek győztesek a halál felett. Feltámadása után pedig velük evett és ivott, mint akinek teste van, bár lélek szerint már egyesült az Atyával.

Ezekre hívom fel figyelmeteket, testvéreim, bár tudom, hogy ez a ti hitetek is.