Évközi 15. vasárnap

2021. július 4.

A szentmisék a közösségi házban lesznek!

Hétfő: 6.15 óra Prohászka Imacsoport tagjaiért szentmise

Kedd: 6.15 óra szentmise

Szerda: 6.15 óra szentmise

Csütörtök:6.15 óra szentmise

Péntek: 6.15 óra szentmise

Szombat:19 óra szentmise Bognár, Szűcs és Brenner család halottaiért

Vasárnap reggel 8 óra, 19 órakor szentmise

A templom fa berendezései megfertőzöttek. A templom július 5-től várhatóan 15 napra lezárásra került gázosítás miatt. A járulékos költségekkel együtt 300.000 Ft kell erre még összegyűjtenünk!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújtelepen szerdán 17 óra, vasárnap 11 óra

Köszöntjük a Babett, Emese, Sarolta, Csaba, Apollónia, Ellák, Marina és Amália testvéreinket!

Kezdődik Szent Ambrus püspök „A misztériumok” című értekezése

(Nn. 1-7: SCh 25 bis, 156-158)

Oktatás a keresztség előtti szertartásokról

Naponként szóltam azelőtt hozzátok erkölcsi kérdésekről, amikor a pátriárkák történetét vagy a Példabeszédek könyvének parancsait olvastuk. Az volt a célom, hogy ezek ismeretével és elsajátításával hozzászokjatok az ősatyák példáján való járáshoz; hogy az ő útjukat követve szót fogadjatok az isteni kinyilatkoztatásnak; hogy újjászületve a keresztség által olyan legyen életetek, amilyen a megkereszteltekhez méltó.

Most az idő arra int, hogy a misztériumokról beszéljek, és a szent jeleknek magyarázatát adjam. Ha ezt a keresztség előtt szándékoztam volna közölni olyanokkal, akik még nem voltak beavatva, inkább árulónak, mint magyarázónak tűntem volna fel. Aztán meg így – előkészítés nélkül – jobban belétek hatol a misztériumok fénye, mintha már valami tanítás megelőzte volna.

Nyissátok meg hát fületeket, és élvezzétek az örök életnek a szentségek által rátok lehelt jó illatát. Ezt mutattuk be nektek jelképesen, midőn a fül megnyitásának szent szertartását végeztük és mondottuk: Effeta, azaz nyílj meg (Mk 7, 34), hogy akik a kegyelem forrásához jöttetek, megértsétek a feladott kérdéseket és emlékezetben tartsátok a feleleteket. Ezt a misztériumot maga Krisztus jelezte az evangéliumban, amikor a süketnémát meggyógyította.

Ezután megnyílt számodra a legszentebb szentély, beléptél az újjászületés szentélyébe. Most idézd emlékezetedbe, mit kérdeztek tőled, és tartsd emlékezetedben, hogy mit feleltél. Ellene mondottál a sátánnak és cselekedeteinek, a világnak, a világi gyönyöröknek és élvezeteknek, ígéretedet nem a holtak sírja őrzi, hanem az élet könyve.

Láttál ott levitát, láttál áldozópapot és láttad a püspököt is. Ne tekintsd testük alakját, hanem szolgálatuk kegyelmét. Angyalok színe előtt szóltál, miként írva van: A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert ő a Seregek Urának követe (Mal 2, 7). Nincs helye a tévedésnek, nincs helye a tagadásnak: Isten követe az, aki Krisztus országát és az örök életet hirdeti. Ne külseje szerint értékeld, hanem küldetése szerint. Azt nézd, amit neked juttatott; mérlegeld, mit tett, és ismerd fel méltóságát.

Beléptél tehát, hogy ellenséged elé állj; elhatároztad, hogy nyíltan ellene mondasz neki; kelet felé fordulsz: aki ugyanis ellene fordult az ördögnek, az Krisztushoz fordul, ránéz bizakodó tekintettel.