Évközi 25. vasárnap

2021. szeptember 19.

Hétfő: 18 óra szentmise Marianum Imacsoport

Kedd: 1/4 7 óra szentmise

Szerda: 1/4 7 óra szentmise Hálából dédunokáért

Csütörtök:1/4 7 óra szentmise

Péntek:1/4 7 óra szentmise

Szombat:19 óra szentmise Duló, Bognár, Jordanics család élő és elhunyt tagjaiért

Vasárnap reggel 8 óra, 19 órakor szentmise Szülőkért

A templom fertőtlenítése és az oltárok restaurálása megtörtént, a szobrok helyreállítása folyik jelenleg, melyre továbbra is szívesen fogadjuk az adományokat.

Szombaton reggel 7 órától 13 óráig a templom nyitva szentséglátogatásra, gyónási lehetőség most nem lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen szerdán 17 óra, vasárnap 11 óra

Október 2-án tartjuk az élő rózsafüzér zarándoklatot! Indulás reggel 8 órakor a parkvárosi templomból, a szokásos útvonalakon. 14.30 leszünk a Jézus Szíve templomban, záró mise 16 órakor Óvárosban.

Köszöntjük a Mária, Kornél, Szeréna, Enikő, Edit, Ludmilla, Zsófia és Diána testvéreinket!

Szent Ágoston püspöknek „A pásztorok” című beszédéből

(Sermo 46, 13: CCL 41, 539-540)

A gyenge keresztények

A gyengét nem gyámolítottátok (Ez 34, 4), mondja az Úr. Ezt a rossz pásztoroknak mondja, akik képmutatók, akik a maguk javát keresik és nem Jézus Krisztusét, akik kényelmesen örülnek a tejnek meg a gyapjúnak, de a nyájjal egyáltalán nem törődnek, és a beteget nem gyógyítják. A gyengék, vagyis az erőtlenek, és a gyengélkedők, vagyis a betegek között szerintem a következő a különbség.

E két elnevezés: gyengék és betegek között szeretnénk, testvéreim, valamiképpen különbséget tenni, talán mi magunk is jobban meglátjuk a különbséget, ha kissé nagyobb figyelmet szentelünk neki. De minden bizonnyal meglátja ezt más is, aki nálunk jártasabb, vagy akinek jobb belső látása van. De közben meg ne tévesszen bennünket az, amit, úgy gondolom, a Szentírás szavai értelmében mondok. Az a gyenge, akinél attól kell félnünk, hogy ha kísértés éri, az letöri őt. A beteg viszont máris szenved valamilyen kívánsága miatt. Ez a kívánság akadályozza abban, hogy rálépjen Isten útjára és magára vegye Krisztus igáját.

Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék. Mert ha ezek a világot szerető emberek valamilyen bűnös vágyuk miatt felhagynak a jótettekkel, akkor már gyengélkedve és betegen tétlenkednek, és e betegségük miatt szinte teljesen erőtlenek, és képtelenek bármi jót tenni.

Ilyen volt annak a bénának a lelkülete, akit hordágyon vittek az emberek, de nem tudtak az Úr elé jutni, ezért a kibontott tetőn át engedték le eléje. Ha szeretnéd, hogy egy lélekkel azt tegye Krisztus, amit a bénával, akkor neked is fel kell bontanod a tetőt, és le kell tenned oda az Úr elé a lelket, amelynek minden tagja gyenge, és semmi jó cselekedete sincs, hiszen bűnökkel terhelt, és bűnös vágyai miatt beteg. Ha tehát a lélek minden tagja gyenge és belsőleg béna, bontsd ki a tetőt, hogy eljuthass az orvoshoz. Mert az orvos esetleg már ott rejtőzik, és odabent van. Az a Szentírás igazi rejtett értelme, hogy tárd fel, ami rejtve van, és tedd oda elébe a bénát.

Ha pedig ezt egyes pásztorok nem teszik meg, és megtételét elhanyagolják, hallottátok, mit kell ezeknek hallaniuk: A beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be (Ez 34, 4). De erről már beszéltünk. Van, aki megsérült a kísértések által okozott rémülettől. Bekötözi azonban az ilyen sérültet az a vigasztalás, amely így szól hozzánk: Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok (1 Kor 10, 13).