Évközi 29. vasárnap

2021. október 17.

Missziók világnapja

Hétfő: 18 óra szentmise Marianum Imaszövetség szentmiséje

Kedd: 1/4 7 óra szentmise Anna, Katalin, Jenő és Ferenc

Szerda: 1/4 7 óra szentmise meghalt Ágnes és Attila

Csütörtök:1/4 7 óra szentmise meghalt Tibor

Péntek: 15 óra temetési szentmise

Szombat:19 óra szentmise Vajdics és Engler család tagjaiért

Vasárnap reggel 8 óra és 19 órakor szentmise Varga Gyula

A templom fertőtlenítése és az oltárok restaurálása megtörtént, a szobrok helyreállítása folyik jelenleg, melyre továbbra is szívesen fogadjuk az adományokat.

SZEM újság őszi száma megjelent, ingyenes kiadvány.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

A Családok évében közös imára hívjuk a családokat, részletek a szentmiséken és az erdicsaladok.hu oldalon!

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen szerdán 17 óra, vasárnap 11 óra

Köszöntjük a Gedeon, Brigitta, Gitta, Miksa, Kálmán, Helén, Teréz és Aurélia testvéreinket!

A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű, az Egyház és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciójából

(Nn. 40. 45)

Krisztus: az Alfa és Ómega, az első és utolsó

A földi és a mennyei ország egymásba fonódását csak hittel lehet felfogni, sőt titka is marad annak az emberi történelemnek, amelyet a bűn mindaddig zavarossá tesz, amíg teljesen föl nem tárul Isten gyermekeinek dicsősége.

Amikor az Egyház a maga üdvözítő feladatában fáradozik, az isteni életet közvetíti az embernek, de ezenfelül annak visszaverődő fényét is szétsugározza az egész világban. Teszi ezt elsősorban azzal, hogy orvosolja és magasabb rendűvé teszi a személy méltóságát, erősíti a társadalom kötelékeit, és mélyebb értelmet és jelentőséget ad az emberek mindennapi tevékenységének. Ezért úgy véli az Egyház, hogy mind egyes tagjai, mind pedig a maga egész közössége által sokban gazdagíthatja a nagy emberi családot, történelmét emberibbé teheti.

Az Egyház, miközben segít a világnak, és maga is sokat kap tőle, arra az egyre törekszik, hogy eljöjjön az Isten országa, és megvalósuljon az egész emberi nem üdvössége. Mindaz a jó pedig, amit Isten népe nyújthat földi vándorlása idején a nagy embercsaládnak, abból származik, hogy az Egyház az üdvösség egyetemes szakramentuma, vagyis feltárja és a jelenben hatékony erővé teszi Istenünk emberszeretetének misztériumát.

Isten Igéje ugyanis, aki által lett minden, maga is testet öltött, hogy mint a tökéletes Ember, mindenkit üdvözítsen, és egybekapcsolja az egész mindenséget. Urunk a célja az emberi történelemnek, az a pont, amelyben a történelem és a civilizáció vágyai találkoznak. Ő az emberiség középpontja, minden szív öröme és sóvárgásainak beteljesedése. Őt támasztotta fel az Atya a halálból, őt dicsőítette meg, és ültette jobbjára, megtéve élők és holtak bírájává. Az ő Lelke éltet és egyesít minket, amíg zarándokolunk a történelem beteljesedése felé, hiszen az az Atya szeretetének és tervének teljesen megfelel, hogy Krisztusban mint főben újra egyesítsen mindent, ami a mennyben és a földön van (Ef 1, 10).

Maga az Úr mondja: Hamarosan eljövök, és velem lesz a jutalom, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég (Jel 22, 12-13).