Évközi 26. vasárnap

Szentírás vasárnapja

  1. szeptember 29.

A szentmisék keddtől csütörtökig, reggel 1/2 7 órakor kezdődnek.

Hétfő: 18 óra szentmise

Kedd:                                                                                                          / cs. /

Szerda: János atyáért / cs. /

Csütörtök:                                                                                                 / cs. /

Péntek: Elsőpéntek, 17 óra imaóra, 18 óra szentmise

Szombat: Rózsafüzérzarándoklat19 óra igeliturgia

Vasárnap: 8 óra és 19 óra szentmise

Minden hónap első hétfőjén a Karitász csoport tagjaiért és szándékára, második hétfőjén Prohászka Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért lesz szentmise

A templom akadálymentesen Közösségi Házon keresztül közelíthető meg. Kisgyerekesek pedig itt is követhetik a szentmisét.

Hétfőn 9 órakor Karitász fogadóóra, 10 és 12 óra között Baba-Mama találkozó 16-án kezdődik a Közösségiházban!

A Rózsafüzér zarándoklatra süteményeket az októberi litániák után lehet hozni. A megrendelt pólókat és könyveket át lehet venni a sekrestyében

Október hónap hétköznapjain este 1/2 6 órakor rózsafüzér, 6 órakor litánia.

erdujvaros.hu           23/365-211

Köszöntjük a Móric, Tekla, Lina, Gellért, Mercédesz, Eufrozina, Kende, Jusztina, Döme és Vencel testvéreinket.

Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)

Kegyelemből van az üdvösségünk

Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében!

Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten akaratából Jézus Krisztus által.

Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne.

Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).