Évközi 15. vasárnap

2020. július 12.

Örömmel jelezzük, hogy a nyilvános szentmiséken alatt csak minimális korlátozást kell betartani (kézben áldozás, szenteltvíz hiánya). Gyónási lehetőség már a templomban.

 

Parkvárosban hétfőtől péntekig 7 órakor, szombaton 17.30 és vasárnap 9.30 órakor tartunk szentmisét.

 

Szentmisék Érdújvárosban:  hétfőtől péntekig 6.30

Szombaton, 19 óra, vasárnap: 8 óra és 19 óra szentmise,

Hétfő: Karitász csoport tagjaiért

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat: Hálából

Szentmisék Érdújtelepen: vasárnap 11 óra.

 

A Parkvárosi és Újvárosi templom nyitva van szombaton 7 és 13 óra között!

 

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

 

Köszöntjük a Dalma, Izabella, Jenő, Örs, Henrik, Roland, Valter, Endre, Lotti, Frigyes és Kamill testvéreinket!

 

Imával és szeretettel: Ferenc atya

 

Kezdődik Szent Ambrus püspök „A misztériumok” című értekezése

(Nn. 1-7: SCh 25 bis, 156-158)

Oktatás a keresztség előtti szertartásokról

Naponként szóltam azelőtt hozzátok erkölcsi kérdésekről, amikor a pátriárkák történetét vagy a Példabeszédek könyvének parancsait olvastuk. Az volt a célom, hogy ezek ismeretével és elsajátításával hozzászokjatok az ősatyák példáján való járáshoz; hogy az ő útjukat követve szót fogadjatok az isteni kinyilatkoztatásnak; hogy újjászületve a keresztség által olyan legyen életetek, amilyen a megkereszteltekhez méltó.

Most az idő arra int, hogy a misztériumokról beszéljek, és a szent jeleknek magyarázatát adjam. Ha ezt a keresztség előtt szándékoztam volna közölni olyanokkal, akik még nem voltak beavatva, inkább árulónak, mint magyarázónak tűntem volna fel. Aztán meg így – előkészítés nélkül – jobban belétek hatol a misztériumok fénye, mintha már valami tanítás megelőzte volna.

Nyissátok meg hát fületeket, és élvezzétek az örök életnek a szentségek által rátok lehelt jó illatát. Ezt mutattuk be nektek jelképesen, midőn a fül megnyitásának szent szertartását végeztük és mondottuk: Effeta, azaz nyílj meg (Mk 7, 34), hogy akik a kegyelem forrásához jöttetek, megértsétek a feladott kérdéseket és emlékezetben tartsátok a feleleteket. Ezt a misztériumot maga Krisztus jelezte az evangéliumban, amikor a süketnémát meggyógyította.

Ezután megnyílt számodra a legszentebb szentély, beléptél az újjászületés szentélyébe. Most idézd emlékezetedbe, mit kérdeztek tőled, és tartsd emlékezetedben, hogy mit feleltél. Ellene mondottál a sátánnak és cselekedeteinek, a világnak, a világi gyönyöröknek és élvezeteknek, ígéretedet nem a holtak sírja őrzi, hanem az élet könyve.

Láttál ott levitát, láttál áldozópapot és láttad a püspököt is. Ne tekintsd testük alakját, hanem szolgálatuk kegyelmét. Angyalok színe előtt szóltál, miként írva van: A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert ő a Seregek Urának követe (Mal 2, 7). Nincs helye a tévedésnek, nincs helye a tagadásnak: Isten követe az, aki Krisztus országát és az örök életet hirdeti. Ne külseje szerint értékeld, hanem küldetése szerint. Azt nézd, amit neked juttatott; mérlegeld, mit tett, és ismerd fel méltóságát.

Beléptél tehát, hogy ellenséged elé állj; elhatároztad, hogy nyíltan ellene mondasz neki; kelet felé fordulsz: aki ugyanis ellene fordult az ördögnek, az Krisztushoz fordul, ránéz bizakodó tekintettel.