Évközi 26. vasárnap

2020. szeptember 27.

Örömmel jelezzük, hogy nyilvános szentmiséket tarthatunk, ezeket betartva: maszk viselése (gyónás alatt is), kézfogás mellőzése, kézben áldozás, szenteltvíz hiánya.

Október 3-án egyénileg végzett élő rózsafűzér.

Részletek:

11. Érdi Élő Rózsafüzér Zarándoklat

Érd körüli gyalogos zarándoklat 2020. október 3-án Érd városáért, a környező településekért, az itt élő családokért, a koronavírus járvány legyőzéséért, a betegek gyógyulásáért és áldozatainak lelki üdvéért, Isten kegyelméért imádkozunk s a Szűzanya oltalmát kérjük.

 A koronavírus-járványra tekintettel az idei zarándoklat rendhagyó módon kerül megszervezésre:

  • Indulás: Parkváros, Szent István király pl. 8.00 - 9.00
  • Minden zarándok egyénileg oldja meg a kiindulási és csatlakozási pontokhoz való utazást.
  • A zarándoklat kis csoportokban (4-5 fő), vagy családonként történik a biztonságos távolság megtartásával.
  • A csoportok indítása -létszámtól függően- kb. 5 perces időközönként lesz.
  • A plébániák, templomok nyitva lesznek, ahol a zárt térben a maszk használata kötelező. Ezeken a pontokon mosdó használata biztosított (kivétel: Regina Mundi).
  • Az állomásokon minden csoport kb. 10 percet tartózkodik és önállóan indul tovább.
  • Az étkezést és a folyadékpótlást mindenki egyénileg oldja meg.
  • Óvárosban a záró Szentmise és az agapé elmarad.

Október 10-én családi zarándoklat Bodajkra, indulás 9 órakor egyénileg, szentmise a kegyhelyen 10.30-kor.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30 és vasárnap 9.30 órakor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújvárosban:  keddtől péntekig 6.15 óra

Szombaton, 19 óra, vasárnap: 8 óra és 19 óra,

Hétfő: 18 óra mise

Kedd: elhunyt Mihály édesapa

Szerda: Katona Imre és Imrénéért

Csütörtök: Gyuriért 2 ½ éves évforduló

Péntek:

Szombat: 19 óra mise Édesapáért

Szentmisék Érdújtelepen: vasárnap 11 óra, szerda 17 óra

A Parkvárosi és Újvárosi templom nyitva van szombaton 7 és 13 óra között!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Köszöntjük a Friderika, Máté, Móric, Tekla, Lina, Gellért, Kende és Jusztina testvéreinket!

Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)

Kegyelemből van az üdvösségünk

Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében!

Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten akaratából Jézus Krisztus által.

Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne.

Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).