Mennybemenetel vasárnap

(2017. május 28.)

A szentmisék hétfőtől szerdáig és pénteken 18 órakor kezdődnek.

Hétfő: Lelkigyakorlatos mise                                                / é. /

Kedd: Lelkigyakorlatos mise                                                / é. /

Szerda: Lelkigyakorlatos mise                                              / é. /

Csütörtök: 6.30 óra mise                                                      / cs. /

Péntek: Elsőpéntek                                                                      / cs. /

Szombat: 16 óra Mészáros-Szilvási nászmise, 19 óra előmise

Vasárnap: 8 óra és 17 óra bérmálási szentmise

 

Hétfőn 9 és 10 óra között Karitásznak fogadóórája,

 

Minden hónap első hétfőn a Karitász csoport tagjaiért és szándékára, második hétfőjén Prohászka Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért, harmadik hétfőjén iskoláért, negyedik hétfőn a közösségekért és tagjaikért lesz szentmise.

Plébániánk közösségi házának építkezése elkezdődött. A honlapon lehet nyomon követni a beruházást.

Pünkösdi bérmálás után a képviselőtestület tagjaival találkozik Püspök atya. Akiknek alkalmas az időpont, kérjük jelezzék a sekrestyében.

Pünkösd másnapján (június 5.) Egyházmegyei Nap Székesfehérváron 10 és 16 óra között..

www.erdujvaros.hu 23/365-211

Köszöntjük a Konstantin, Júlia, Dezső, Eszter, Gergely, Fülöp és Hella testvéreinket.

Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo de Ascensione Domini, Mai 98, 1-2: PLS 2, 494-495)

Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből

A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai napon felment a mennybe, szálljon fel vele a mi szívünk is.

Halljuk, mit mond az Apostol: Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre (Kol 3, 1-2). Amint ugyanis ő felment a mennybe, és mégsem távozott el tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, jóllehet testünkben még nem ment végbe az, amire ígéretet kaptunk.

Ő már felmagasztalódott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek bizonyságát nyújtotta, amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4) Máskor meg azt mondta: Éhes voltam, és adtatok ennem (Mt 25, 35).

Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, a remény és a szeretet által, amely minket hozzá köt, már vele ott nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor ott van, velünk is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk. Ő itt van istenségével, hatalmával és szeretetével; mi pedig ott vagyunk, jóllehet istenségével nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való szeretetünkkel mégis ott lehetünk.

Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk; de tőlünk sem távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert ő ott volt akkor is, amikor itt tartózkodott, amint ő maga is állítja szavával: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van (Jn 3, 13).

A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi Fejünk, és mi az ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint ő ember Fia lett miattunk, mi pedig az Isten fiai lettünk őmiatta.

Hiszen így mondja az Apostol: Ahogyan a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is (1 Kor 12, 12). Nem azt mondja: így Krisztus, hanem azt, hogy: így Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, de csak egy test.

Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt fel a mennybe, hanem vele és benne mi is a kegyelem által, így nemcsak Krisztus szállt le, és nemcsak Krisztus szállt fel; éspedig nem azért, hogy a Fej méltósága elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen a Fejtől.