Évközi 30. vasárnap

  1. október 29.

A szentmisék kedden és pénteken reggel 1/2 7 órakor kezdődnek.

Hétfő: 17.30 rózsafüzér 18 óra litánia

Kedd: Hidasi Ágnes és Dániel/ cs. /

Szerda: Mindenszentek ünnepe szentmise 8 óra és 18 óra

Csütörtök: Halottak napja szentmise 18 óra

Péntek: Vernyik család halottaiért / cs. /

Szombat: 17 óra szentségimádás, 18 óra előmise

Vasárnap: 8 óra és 18 óra szentmise

 

Hétfő délelőtt a Karitász fogadóórája.

 

Minden hónap első hétfőn a Karitász csoport tagjaiért és szándékára, második hétfőjén Prohászka Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért, negyedik hétfőn a közösségekért és tagjaikért lesz szentmise.

Plébániánk közösségi házának építkezése befejeződött. A templom akadálymentesen ezen keresztül közelíthető meg. Kisgyerekesek pedig itt is követethetik a szentmisét.

Egyházmegyei magazinunk a SZEM újság őszi száma megjelent, ingyenes kiadvány!

www.erdujvaros.hu  23/365-211

Köszöntjük a Előd, Gyöngyvér, Salamon, Blanka, Bianka, Dömötör, Szabina, Simon és Szimonetta testvéreinket.

Szent I. Kelemen pápának a korintusiakhoz írt leveléből

(Cap. 19, 2 – 20, 12: Funk 1, 87-89)

Jóságos Istenünk célszerűen alkotta meg a világot

Tekintsünk az egész világ Atyjára és Teremtőjére! Ragaszkodjunk erősen a békének tőle kapott kiváló és túláradó adományaihoz és jótéteményeihez! Elmélkedve gondolkodjunk róla, és lelki szemünkkel lássuk meg az ő hosszan tűrő jóakaratát! Nézzük, milyen jóságosnak mutatja magát minden teremtménye iránt!

Az ég békében engedelmeskedik az ő akaratának, mert gondviselése kormányozza. A nappal és az éjszaka egymást nem akadályozva futják az általa előre meghatározott pályájukat. A Nap, a Hold és a csillagok kara az ő törvénye szerint hiba nélkül, teljes összhangban jár kijelölt útján. A föld az ő akarata szerint meghatározott időben megtermékenyül, hogy bőségesen ellássa táplálékkal az embereket, állatokat és mindazt, ami rajta él. Nem vonakodik, és nem változtat semmit sem azon, amit Isten elrendelt.

Az örvények felkutathatatlan világa és a tenger mélységének ismeretlen tájai ugyanazokra a törvényekre hallgatnak. A végtelen tenger tömegét az ő rendelése dagasztja árrá, és az nem lépi át a neki kiszabott határokat, hanem az ő parancsa szerint viselkedik. Azt mondja ugyanis az Úr: Eddig jössz, és hullámaid önmagadban törnek meg (vö. Jób 38, 11). Az ember számára bejárhatatlan óceán és a rajta túl levő világok az Úr ugyanazon törvényeinek kormányzása alatt állnak.

Békében követik egymást a tavasz, nyár, ősz és tél évszakai. A maguk sajátos idején még a szelek állomáshelyei is késedelem nélkül teljesítik feladatukat. Az élet és az egészség szolgálatában álló állandó források is szünet nélkül nyújtják vizüket az emberek életének fenntartására. Még a legkisebb állatok is békében és egyetértésben élnek közösségükben.

Mindezeknek a nagy Alkotó és a mindenek Ura adta meg a békét és összhangot. Ő jót tesz mindennel, elsősorban pedig velünk, akik irgalmasságához menekülünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és fölség mindörökké. Ámen.