Nagyszombat

Valóban feltámadott! Húsvét vigíliáján allelujás szentmisén ünnepeltük Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. A hagyományos szertartás szerint Ferenc atya a megszentelt tűzzel meggyújtotta a húsvéti gyertyát, majd az Ige liturgiáját követően sor került a keresztkút...

Nagypéntek

A nagypénteki szertartással folytatódott a Szent három nap ünneplése a Jézus Szíve templomban, amikor Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezik az Egyház. A Jézus keresztáldozatát középpontba állító igeliturgia után a hívek hódolatukat tették a szent...

Nagycsütörtök

Az utolsó vacsora miséjével templomunkban is kezdetét vette a szent három nap. A harangok elnémultak, helyüket a fakereplő vette át. A liturgiában helyet kapott a lábmosás szertatása, majd a szentmise végén az Oltáriszentség őrzési helyére került. Az oltárfosztás után...