Nagyszombat

Valóban feltámadott! Húsvét vigíliáján allelujás szentmisén ünnepeltük Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. A hagyományos szertartás szerint Ferenc atya a megszentelt tűzzel meggyújtotta a húsvéti gyertyát, majd az Ige liturgiáját követően sor került a keresztkút...

Nagypéntek

A nagypénteki szertartással folytatódott a Szent három nap ünneplése a Jézus Szíve templomban, amikor Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezik az Egyház. A Jézus keresztáldozatát középpontba állító igeliturgia után a hívek hódolatukat tették a szent...

Nagycsütörtök

Az utolsó vacsora miséjével templomunkban is kezdetét vette a szent három nap. A harangok elnémultak, helyüket a fakereplő vette át. A liturgiában helyet kapott a lábmosás szertatása, majd a szentmise végén az Oltáriszentség őrzési helyére került. Az oltárfosztás után...

Családi keresztút Ófaluban

A hagyományokhoz híven Virágvasárnap délutánján családi keresztutat jártak az érdi egyházközségek hívei az ófalusi Szent Mihály arkangyal templomtól a Kálvária-kápolnáig. A keresztút bevezető imádságát Mojzer György atya tartotta, majd a tizennégy stáció elmélkedéseit...

Virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet

A szombat esti szentmisén került sor a Nagyhét eseményeit megnyitó virágvasárnapi barkaszentelésre és körmenetre. A barkaszentelés és a szentelt barkák kiosztása után a hívek körmenetben vonultak a templom elé, a plébánia kórusának énekével kísérve. A gyermekek a...

Nagyböjti élelmiszergyűjtés

Immár hagyományos módon idén március 12. és 19. között rendezik meg hazánk
templomaiban a nagyböjti tartósélelmiszergyűjtést.
Az adományozók a Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a
templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat, valamint az
egyházmegyei karitászközpontok és adománypontok is fogadják az adományokat.