Évközi 19. vasárnap

2020. augusztus 9.

Örömmel jelezzük, hogy a nyilvános szentmiséken alatt csak minimális korlátozást kell betartani (kézben áldozás, szenteltvíz hiánya). Gyónási lehetőség már a templomban.

Parkvárosban hétfőtől péntekig 7 órakor, szombaton 17.30 és vasárnap 9.30 órakor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújvárosban:  hétfőtől péntekig 6.30

Szombaton, 19 óra, vasárnap: 8 óra és 19 óra szentmise,

Hétfő: Karitász csoport tagjaiért és szándékára

Kedd: Rozália, Magdolna, Klára és Rózsika

Szerda:

Csütörtök:

Péntek: Mária

Szombat: Nagyboldogasszony ünnepe, 19 óra mise

Szentmisék Érdújtelepen: vasárnap 11 óra.

A Parkvárosi és Újvárosi templom nyitva van szombaton 7 és 13 óra között!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Köszöntjük az Alfonz, Lehel, Kíra, Domonkos, Krisztina, Bettina, Ibolya, és Gusztáv testvéreinket!

Imával és szeretettel: Ferenc atya

Sienai Szent Katalin szűznek „Az isteni gondviselés” című párbeszédes művéből

(4, 13: ed. latina, Ingolstadii 1583, ff. 19v-20)

A szeretet kötelékében

Édes Uram, fordítsd irgalmas szemedet kegyesen erre a népre, Egyházad titokzatos testére: hiszen sokkal nagyobb dicsősége lesz nevednek abból, ha megkönyörülsz teremtményeid ekkora sokaságán, mint ami énbelőlem, nyomorult magamból lenne, aki annyiszor megbántottam fölségedet. Ugyan mi tudna megvigasztalni, ha azt látnám, hogy én ugyan élvezem az életet, néped pedig a halál martaléka lenne; és ha látnám szeretett Jegyesedben a bűnök sötétségét, amely a saját hibámból és többi teremtményed hibájából származott?

Azt szeretném tehát, és kivételes kegyelemként kérem is: teljesítse ezt a kérésemet mérhetetlen szereteted, amely arra késztetett, hogy az embert saját képedre és hasonlatosságodra megteremtsd. Könyörögve kérdem, ki vagy mi volt az oka annak, hogy az embert ekkora méltósággal ruháztad fel? Biztosan csak az a végtelen nagy szereteted, amellyel teremtményedet önmagadban szemlélted, és ez a szeretet ejtett foglyul téged. De világosan tudom azt is, hogy bűnei miatt az ember megérdemelten veszítette el azt a méltóságot, amellyel te ruháztad fel.

Te pedig ugyanettől a szeretetedtől indíttatva, amikor az emberi nemet ki akartad engesztelni önmagaddal, nekünk ajándékoztad egyszülött Fiad igéjét. Fiad valóságos közbenjáró és közvetítő lett közted és miköztünk; megigazulásunkká lett, aki megbűnhődte és magára vette a mi összes igaztalanságunkat és gonoszságunkat irántad való engedelmességből, hiszen te így rendelted, örök Atyánk, amikor elhatároztad, hogy magára vegye emberi természetünket. Ó, mérhetetlen mélységű szeretet: melyik szív volna annyira kemény, hogy érzéketlen maradna és meg ne nyílna, amikor látja ennek a megmérhetetlen fenségnek a leereszkedését abba a mélységbe és elesettségbe, amelyben emberségünk vergődik?

Mi a te képmásod vagyunk és te a miénk, hiszen az emberben te kapcsoltad egybe ezt a kettőt, amikor örök Istenségedet elrejtetted Ádám testének gyarló leple és anyagi korlátoltsága alá. Miért van így mindez? Egyedül a te kimondhatatlan szereteted az oka ennek. Erre a mérhetetlen szeretetedre, arra kérem fölségedet lelkem minden erejével, hogy irgalmazz kegyesen nyomorult teremtményeidnek.