Karácsony 2. vasárnap

2022. január 2.

Kérjük, legyen részese a szinódusnak a kérdőív kitöltésével! https://forms.office.com/r/4yKMNE8djS

 Köszönjük a közreműködését!


„Jöjj, Szentlélek! Te új nyelveket fakasztasz, és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi Egyház legyünk, amely szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel. Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot, ne hígítsuk föl a próféciát, ne vesszünk el a meddő vitákban! Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét! Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen”

Hétfő: 18. óra Karitász csoport szentmise

Kedd: 6.15 óra Bognár és Szűcs család halottjaiért szentmise

Szerda: 6.15 óra szentmise

Csütörtök: Vízkereszt ünnepe 6.15 óra és 18 óra szentmise

Péntek: 6.15 óra szentmise

Szombatonként a templom reggel 7 órától 13 óráig szentséglátogatásra nyitva, 8 és 9 óra között lehetőség van szentgyónásra, lelkibeszélgetésre.

Szombat:18 óra szentmise Éva, Piroska és Ágota

Vasárnap: 8 óra Elhurcoltak miséje és 18 órakor szentmise

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Közös imára hívjuk a családokat, részletek az erdicsaladok.hu oldalon!

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor és vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Köszöntjük az István, János, Kamilla, Apor, Tamás, Tamara, Dávid és Szilveszter testvéreinket!

Nagy Szent Vazul püspöknek „A Szentlélekről” írt könyvéből

(Cap. 26, nn. 61. 64: PG 32, 179-182. 186)

Az Ura Lélek által élteti testét

Azt, aki már nem test szerint, hanem Isten Lelke szerint él, és akit Isten gyermekének neveznek és Isten Fiának képmásához hasonult, azt lelkinek mondják. Amint a látás képessége benne van az egészséges szemben, úgy van benne a Szentlélek működése a megtisztult lélekben.

Továbbá, amint a szó ott van a lélekben, egyszer a szív gondolataként, másszor a nyelv szavaként, ugyanúgy van ott a Szentlélek is, amikor lelkünkben tanúságot tesz és szívünkben így kiált: Abba, Atya (Gal 4, 6), vágj amikor helyettünk szól, amint Jézus mondta: Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek (Mt 10, 20).

Azután, amint a részekből az egészre kell következtetni, úgy kell a szétosztott ajándékokból következtetni a Szentlélekre. Ugyanis mindnyájan egymásnak tagjai vagyunk, de az Istentől kapott kegyelemnek megfelelően különféle adományokat birtoklunk.

Éppen ezért a szem nem mondhatja a kéznek: Nincs rád szükségem: vagy a fej a lábnak: Nincs rád szükségem (1 Kor 12, 21). Valamennyien együttesen alkotják Krisztus testét a Szentlélek egységében. Egymást szolgálják az adományok alapján, szükségleteiket kiegészítve.

Isten adta ugyanis a testbe a tagokat, mindegyiket az ő tetszése szerint. A tagok pedig kölcsönösen gondot viselnek egymásra, és lelki egységben vannak a beléjük oltott szeretet folytán. Ezért, ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele (1 Kor 12, 26).

És ismét, amint részek vannak az egészben, úgy vagyunk egyenként a Szentlélekben, mert mindnyájan egy testben az egy Lélekben vagyunk megkeresztelve.

Amint az Atya látható a Fiúban, úgy a Fiú is látható a Lélekben. Tehát a Lélek által történő imádságunk bizonyítéka annak, hogy értelmünk világosan lát, amint kitűnik ez a szamaritánus asszonynak mondottakból. Amikor ez az asszony – mert vidékének hagyomány a félrevezette – úgy vélte, hogy az imádás helyhez van kötve, az Úr arra tanította, hogy Lélekben és igazságban kell imádkozni, s nyilván állította, hogy ő az igazság.

Amint tehát Fiúban való imádásról beszélünk, mivel ő az Atyának és Istennek képmása, ugyanúgy kell beszélnünk a Szentlélekben való imádásról is, hiszen az Úr istenségét nyilvánítja ki magában a Szentlélek is.

Így tehát sajátosan és megfelelőképpen szemléljük Isten dicsőségének fényét a Lélek megvilágításában. Az Isten által lelkünkbe nyomott jegy ugyanis elvezet ahhoz, akié a pecsétnyomó és a megfelelő pecsét.