Évközi 23. vasárnapja

2022. szeptember 4.

Kérjük, legyen részese a szinódusnak a kérdőív kiértékelésével! Jelentkezni a plebania/kukac/erdujvaros.hu címen lehet!  Köszönjük a közreműködését!

Következő alkalom: szeptemberben, a hétfői a misék után a közösségi házban

Hétfő: 18 óra mise Karitász csoport szentmiséje

Kedd: 6.15. óra mise Bognár és Szűcs család tagjai

Szerda: 6.15. óra mise

Csütörtök: 6.15. óra mise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat 6.30 órától szentmise, 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 9 között lehetőség van szentgyónásra, 19 órakor mise Ilonka édesanya

Vasárnap: 8 óra szentmise, 19 órakor szentmise Payer szülők és nagyszülők Jegyesekkel való beszélgetés sorozat befejeződött, szeptembertől várjuk azok jelentkezését, akik szentségi házasságra készülnek.

Házassok Alfa sorozata minden második hétfőn este, Részletek és jelentkezés a linken: http://erdujvaros.hu/index.php/amoris-laetitia-csaladev/361-hazas-alpha

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Közös imára hívjuk a családokat, részletek az erdicsaladok.hu oldalon!

Parkvárosban hétfőn 16 órakor a Nővéreknél, keddtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Köszöntjük az Ágoston, Beatrix, Erna, Rózsa, Letícia, Erika, Egon, Egyed, Rebeka és Hilda testvéreinket!

Nagy Szent Leó pápának „A boldogságok” című beszédéből

(Sermo 95, 6-8: PL 54, 464-465)

A keresztény bölcsesség

Urunk így folytatta beszédét: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele (Mt 5, 6). Szó sincs itt a test éhségéről, és ez a szomjúság nem földi italban keres enyhülést, ez az éhség isteni ajándékkal, az igazlelkűséggel akar eltelni, egyesülni akar Isten titkos terveivel, és így magával az Úrral kíván eltelni.

Boldog tehát az az ember, akinek kívánatos étele és hőn óhajtott itala az igazság. Természetesen az ember nem is vágyódnék utána, ha édességét előzőleg már meg nem ízlelte volna. Amikor ugyanis meghallotta e prófétai buzdítást: ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr (Zsolt 33, 9), akkor már ezekben a szavakban a mennyei édesség előízét is megtapasztalta. Ekkor valami tökéletesen tiszta gyönyörűség vágya izzott fel benne, minden földi dolgot semmiségnek tartó, epedő sóvárgással fordult az igazság étele és itala felé, és megértette, hogy mennyire igaz a főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből (Mk 12, 30). Hiszen Istent szeretni nem más, mint az igazságot szeretni!

Mivel pedig az Isten iránti szeretet parancsával egybe van kötve az embertársról való gondoskodás is, ezért köti össze most Urunk az igazság utáni vágyat az irgalmasság erényével, amikor így folytatja: Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak (Mt 5, 7).

Keresztény testvérem, ismerd fel, milyen nagyszerű bölcsességben részesülsz, és értsd meg, hogy máris hányféle jótett gyakorlására és még milyen nagy jutalomra is kapsz meghívást. Az irgalmas Isten irgalmasnak, az igaz Isten igaznak akar téged látni, hogy benned, az ő teremtményében lássák meg az emberek a Teremtőt, és amikor így bizonyos mértékben az Istenhez hasonló leszel, a szívedben mint tükörben ragyogjon az Isten képe. Ha jót cselekszel, hitedben nem fogsz csalódni: beteljesülnek vágyaid, és örökre tied lesz mindaz, amit úgy kívántál.

Ha számodra minden tiszta lesz, mert irgalmasan adsz a rászorulónak, akkor eléred majd azt a boldogságot is, amit a következőkben ígért meg az Úr: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent (Mt 5, 8). Nagy boldogság ez a tisztaszívűség, szeretteim, amely ily nagy jutalmat kap. De vajon kinek tiszta a szíve? Annak, aki törekszik a már felsorolt erényekre. Azt a boldogságot pedig, amelyet Isten látása ígér, ugyan ki tudná most előre elgondolni, ki tudná szavakba foglalni? De mindenképpen eljön annak az ideje is, amikor átalakul az ember, hogy már nem tükörben és nem homályosan, hanem majd színről színre (vö. 1 Kor 13, 12) látjuk Istent, akit ember még nem láthatott úgy, amint van. Ezzel együtt pedig kimondhatatlan örömmel élvezi az ember ezt az örök látást, amit eddig még szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív föl nem fogott (vö. 1 Kor 2, 9).