Karácsony vasárnapja

2022. december 25.

Hétfő: 8 óra és 18 óra Szülökért, nagyszülőkért

Kedd: 6.15 óra Szent János ünnepe, boráldás

Szerda: 6.15 óra

Csütörtök: 6.15 óra

Péntek: 6.15 óra Szent Család ünnepe

December 31-én szombat 6.30-kor szentmise, utána 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 9 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra. 18 órakor Hálaadó mise

Vasárnap: 8 óra szentmise, 18 órakor szentmise

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: január 5-én. Köztes héten, legközelebb január 12-én Szinódusi megbeszélés.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Január 8-án vasárnap 15 órakor a közösségi házban könyvklub is indul, részletek a honlapon!

Parkvárosban keddtől péntekig ¾ 7 órakor, december 24-én szombaton 19.30-kor szentmise, vasárnap és hétfőn 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen december 24-én 20.45-kor és vasárnap és hétfőn 11 óra szentmise

 

Köszöntjük a Harmatka, Nemere, Viola, Teofil, Tamás, Anikó, Zénó, Viktória, Ádám és Éva testvéreinket!

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből

(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193)

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!

Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.

Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis, mint a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált köztünk bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a szent, mert közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják!

Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége rendelt el, felvette emberi természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely felett előbb a sátán győzedelmeskedett.

Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14) Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily kimondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden földi embernek, amikor ennyire örülnek neki még a magasságbeli angyalok is.

Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amellyel szeretett minket, és bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2, 5), hogy őbenne új teremtmény legyünk, és új alkotás.

Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születésében részesedve mondjunk ellent a test kívánságainak!

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az Ő világosságába és országába.

A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, fönséges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy ismét a sátán szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad!