Advent 1. vasárnapja

2022. november 27.

Hétfő: 18 óra szentmise

Kedd: 6. óra Édesapáért

Szerda: 6. óra Erzsébet, Andor és fiuk Andor

Csütörtök: 6 óra

Péntek: 6 óra

Szombat 6.30-kor szentmise, utána 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 9 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra, 18 órakor mise. Erzsébet és János nagyszülőkért

Vasárnap: 8 óra szentmise, 18 órakor szentmise Klopfer és Versits családért utána Lendvai férfikórus hangversenye

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: november 28-án. Köztes héten, legközelebb december 5-én Szinódusi megbeszélés.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

December 4-én vasárnap 15 órakor a közösségi házban filmklub indul, könyvklub is indul, részletek a honlapon!

Filmnézés 15 – 17 óra között: Hétfőn megbeszéltek szerint küldöm Nektek szeretettel a december 4-ei első közös filmnézésünk filmajánlóját.

A film címét nem árulom el, akkor továbbra sem, úgy sincs jelentősége.

Többszöri keresgélés során bukkantam rá és döntöttem mellette. A választásomat két szempont befolyásolta leginkább: egyrészt szerettem volna, ha az első alkalom mindenkiben megalapozza a későbbi elszánt jelenlétet,  másrészt a film témáját tekintve akartam, hogy Advent ünnepéhez kapcsolódjon.

Az élet és Isten összeér a hitben. Jézus születésére való várakozás, felkészülés, reménykedés időszakában várva a bűnbocsánatot, a megérkezést. Jézus megérkezését a mi életünkbe. Vajon kihez mikor és hogyan érkezik meg? Mindenki életében eljön ez a pillanat, ha hiszed, ha még nem. De "a hit cselekedetek nélkül halott." (Jakab 2:17)

A 2015-ben készült amerikai filmben 12 különböző csodálatos lélek keresi útját, keres valami többet a életben, keresi az élet értelmét. Életük váratlanul összekapcsolódik egymással és Istennel, mindnyájan megtapasztalják a kereszt erejét.

Remélem, hogy az érdekes és izgalmas történeten keresztül együtt tovább erősödünk hitünkben.

Már nagyon várom az első közös filmnézést. Gyertek, töltsük meg a termet és szívünket szeretettel.

Üdvözlettel

Regina

Könyvklub január eleji vasárnap délutánján beszélgetés: A Könyvklub első könyve: Wass Albert: Elvész a nyom 

Ahány ember – annyi sors. Ezerszeresen igaz e mondás a II. Világháborút átszenvedőkre. S mégis, miért éli túl az egyik a sorsdöntő vészhelyzetet, s később a háború kiszolgáltatott hányattatásait, a világválságot – s a másik miért nem? Isten szándékai mindig érthetők-e számunkra? Mit akar Isten az életünkkel? Ezt a nagy kérdést vizsgálja megdöbbentő igazságérzettel Wass Albert ebben a rendkívüli könyvben.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra szentmise

Adventi koszorúk által 5.500 Ft-tal tudjuk segíteni a rászorulókat!

Köszöntjük a Jolán, Olivér, Cecília, Kelemen, Emma, Flóra, Katalin és Virág testvéreinket!

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból

(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Krisztus kettős eljövetele

Krisztus eljövetelét hirdetjük, nem csupán az elsőt, hanem a másodikat is, amely az elsőnél sokkal dicsőségesebb lesz. Az elsőnél ugyanis béketűrését ismertük meg, míg a másodiknál Krisztus királyi méltósága lesz nyilvánvaló.

Legtöbbször ugyanis minden kettős a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Kettős a születése: egyrészt Istentől öröktől fogva, másrészt a Szűztől az idők teljességében. Kettős az alászállás: az első rejtett, mint csendes eső a felhőkből, a második, az eljövendő pedig szembeötlő lesz.

Első eljövetelekor pólyába takarva feküdt a jászolban, a másodiknál fénybe öltözködik. Az elsőnél magasra tartotta a keresztet, vállalta a gyalázatot, míg másodszor majd angyali seregekkel körülvéve dicsőségesen érkezik.

Tehát ne csak az első eljövetelnek örvendezzünk, hanem várjuk a másodikat is. Amikor az elsőnél azt mondjuk: Áldott, aki jön az Úr nevében, ugyanez legyen hódoló szavunk, amikor angyalaival együtt jelenik meg: Áldott, aki jön az Úr nevében (Mt 21, 9).

Nem azért jön el majd a Megváltó, hogy ismét elítéljék, hanem ítéletet fog tartani az őt elítélők felett. Akkor azonban a gonoszoknak, akik oly kegyetlenek voltak vele szemben, hogy keresztre juttatták, azt mondja majd szemükbe: Ti így tettetek, és én hallgattam (vö. Zsolt 38, 10).

Először szelíden példát adni, az embereket finoman meggyőzni jött, másodszor pedig szükségszerűen uralma alá kerül mindenki, akár akarja, akár nem.

Krisztus mindkét eljöveteléről jövendölt Malakiás próféta: Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek (Mal 3, 1). Ez az első eljövetel.

A másodikról pedig így írt: és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is a mindenható Úr: de ki fogja tudni elviselni jövetele napját, és ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze, és mint a posztóványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és -tisztító mester (Mal 3, 1-4).

A két eljövetelre utal Tituszhoz írt levelében Pál apostol: Megjelent megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét (Tit 2, 11-13). Látod, mint beszél az első eljövetelről, amiért hálát ad; majd a másodikról, amelyet várunk.

Ezért valljuk a ránk hagyományozott hitvallásban, hogy hiszünk abban, aki fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

Eljön tehát az égből a mi Urunk, Jézus Krisztus. Eljön ennek a világnak a végén, az utolsó napon, megdicsőülve. Ez a világ akkor beteljesedik, és Krisztus ismét megújítja a világot.