Évközi 27. vasárnap

(2015. október 4.)

 

A szentmise keddtől péntekig reggel 1/2 7 órakor kezdődik.

 

Hétfő: 18 óra szentmise/ cs. /

Kedd: Béla, Margit és meghalt gyermekek / cs. /

Szerda:                                                                  / cs. /

Csütörtök:                                                             / cs. /

Péntek: Erzsébet, Julianna és Zoltán szülőkért és elhunyt családtagokért / cs. /

Szombat: 19 óra szentmise

 

Minden hónap első hétfőjén iskoláért, második hétfőjén Prohászka Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért, harmadik hétfőn a Karitász csoport tagjaiért és szándékára, negyedik hétfőn a közösségekért és tagjaikért lesz szentmise.

 

Október hónap köznapjain 18 órától litánia, előtte rózsafüzér.

 

Hétfőn 9 és 10 óra között Karitász fogadóórája.

 

Szombaton Székesfehérváron Prohászka emlékmise lesz 17 órakor. Indulás 16 órakor Érd-felső vasútállomásról. Vissza a 18.51-es vonattal lehet jönni.

 

Október 17-én, szombaton tartjuk a rózsafüzér zarándoklatot.

 

Október 18-án Szent Lukács ünnepén az orvosok, egészségügyiek szentmiséjét lesz este 19 órakor.

www.erdujvaros.hu 23/365-211

 

Köszöntjük a Adalbert, Vencel, Mihály, Jeromos, Malvin, Petra és Helga testvéreinket.

 

 

Nagy Szent Gergely pápa „A Lelkipásztorkodás kézikönyve” című munkájából

(Lib. 2, 4: PL 77, 30-31)

A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni!

    A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni; ne mondjon el olyasmit, amiről jobb lenne hallgatni, és ne hallgasson el semmit, amit hasznos lenne elmondani. Mert miként az óvatlan beszéd tévútra vezet, úgy a nem helyes hallgatás meghagyja a tévedésben azokat, akiket fel lehetett volna világosítani. Bizony megtörténik, hogy a meggondolatlan lelkipásztorok félnek elveszíteni a rájuk bízottak kegyét, ezért azután visszariadnak az őszinte beszédtől. Az Igazság azt mondja az ilyenekről, hogy ezek nem a pásztorok törődésével őrzik a nyájat, hanem csak béresek módjára szolgálnak; mert ha jön a farkas, elfutnak, azaz gyáván hallgatásba burkolóznak.
     Az Úr ezért feddi őket a próféta szavával: Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni (Iz 56, 10). Máskor pedig így panaszkodik: Nem álltatok ellen, nem építettetek falat Izrael háza számára, hogy erősen tartsátok magatokat a harcban az Úr napján (Ez 13, 5). Ellenállni tehát annyit jelent, mint a nyáj védelmében nyíltan szót emelni a világ hatalmasai előtt. Az Úr napján a harcban erősen tartani magunkat annyi, mint az igaz ügy szeretetéből szembeszállni a gonosz elnyomókkal.
     A pásztor esetében a szükséges szót félelemből ki nem mondani mi más, mint csendben megfutamodni? Aki pedig a nyájáért helytáll, mintegy védőfalat húz az ellenség elé a választott nép háza védelmében. Ezért mondja Isten egy másik alkalommal a bűnös népnek: Amit prófétáid jövendöltek neked, az csalárdság volt, és balgaság. Sohasem tárták fel vétkedet, és így nem buzdítottak téged bűnbánatra (Siral 2, 14). Tudnunk kell, hogy a Szentírás néha a nép tanítóit nevezi prófétáknak: ezeknek ugyanis az a dolguk, hogy hirdessék a jelen világ mulandóságát, és közöljék a jövendőt. Isten szava tehát azzal vádolja őket, hogy csalárdságokat jövendöltek, mert nem merték a vétkeket ostorozni, sőt biztonságról fecsegve hazug módon hízelegtek a bűnösöknek. A vétkesek gonoszságát világért sem tárták fel, mert attól féltek, hogy támadás éri őket miatta.
     A lelkek zárainak kulcsa a korholó beszéd; a vádoló szó feltárja a bűnöket, néha olyan bűnöket is, amelyeknek már az elkövetőjük sincs tudatában. Ezért írja Pál apostol: Képes legyen józan tanítással buzdítani, de képes legyen az ellentmondókat meg is cáfolni (Tit 1, 9). Malakiás szavai is ide illenek: A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe (Mal 2, 7). Izajás által pedig így figyelmeztet az Úr: Kiálts, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona! (Iz 58, 1)
     A hírnök tisztét vállalja ugyanis mindaz, aki a papságot vállalja. A bíró félelmetes érkezése előtt neki kell tehát mindenfelé járnia, és folyton kiáltania. Az igehirdetésben járatlan pap olyan, mint a néma hírnök. De akkor hogyan tud majd kiáltani? Itt a magyarázata annak, hogy a lelkek első pásztoraira a Szentlélek nyelvek alakjában szállt le, betöltötte őket, és mindjárt ékesszólókká is tette.