Nyomtatás

Évközi 26. vasárnap

2021. szeptember 26.

Hétfő: 18 óra szentmise Érdi családokért

Kedd: 1/4 7 óra szentmise

Szerda: 1/4 7 óra szentmise Katona Imrért és Imrénéért

Csütörtök:1/4 7 óra szentmise

Péntek:1/4 7 óra szentmise Hazánkért

Szombat:19 óra szentmise Duló, Bognár, Jordanics család élő és elhunyt tagjaiért

Vasárnap reggel 8 óra Fodróczy János és Bencsics Anna és elhunyt gyermekek, 19 órakor szentmise Romics család halottaiért

A templom fertőtlenítése és az oltárok restaurálása megtörtént, a szobrok helyreállítása folyik jelenleg, melyre továbbra is szívesen fogadjuk az adományokat.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Október 2-án tartjuk az élő rózsafüzér zarándoklatot! Indulás reggel 8 órakor a parkvárosi templomból, a szokásos útvonalakon. 14.30 leszünk a Jézus Szíve templomban, záró mise 16 órakor Óvárosban.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen szerdán 17 óra, vasárnap 11 óra

Köszöntjük a Dorián, Friderika, Máté, Móric, Tekla, Lina, Gellért, Eufrozina és Kende testvéreinket!

Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)

Kegyelemből van az üdvösségünk

Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében!

Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten akaratából Jézus Krisztus által.

Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne.

Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).