Évközi 25. vasárnapja

2022. szeptember18.

Kérjük, legyen részese a szinódusnak a kérdőív kiértékelésével! Jelentkezni a plebania/kukac/erdujvaros.hu címen lehet!  Köszönjük a közreműködését!

Következő alkalom: szeptemberben, a hétfői a misék után a közösségi házban

Hétfő: 18 óra mise Marianum Imacsoport szentmiséje

Kedd: 6.15. óra mise

Szerda: 6.15. óra mise

Csütörtök: 6.15. óra mise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat 6.30 órától szentmise Mártonért, 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 9 között most nincs lehetőség szentgyónásra, 19 órakor mise Jordanics és Baksa családért

Vasárnap: 8 óra szentmise, 19 órakor szentmise Fábián Mátyás és felesége; Romics család halottaiért

 Jegyesekkel való beszélgetés sorozat befejeződött, szeptembertől várjuk azok jelentkezését, akik szentségi házasságra készülnek.

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Első alkalom: szeptember 19. Köztes hétfőkön Szinódusi megbeszélés.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Közös imára hívjuk a családokat, részletek az erdicsaladok.hu oldalon!

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton és17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Köszöntjük a Teodóra, Mária, Kornél, Rozita, Enikő, Edit és Zsófia testvéreinket!

Szent Ágoston püspöknek „A pásztorok” című beszédéből

(Sermo 46, 13: CCL 41, 539-540)

A gyenge keresztények

A gyengét nem gyámolítottátok (Ez 34, 4), mondja az Úr. Ezt a rossz pásztoroknak mondja, akik képmutatók, akik a maguk javát keresik és nem Jézus Krisztusét, akik kényelmesen örülnek a tejnek meg a gyapjúnak, de a nyájjal egyáltalán nem törődnek, és a beteget nem gyógyítják. A gyengék, vagyis az erőtlenek, és a gyengélkedők, vagyis a betegek között szerintem a következő a különbség.

E két elnevezés: gyengék és betegek között szeretnénk, testvéreim, valamiképpen különbséget tenni, talán mi magunk is jobban meglátjuk a különbséget, ha kissé nagyobb figyelmet szentelünk neki. De minden bizonnyal meglátja ezt más is, aki nálunk jártasabb, vagy akinek jobb belső látása van. De közben meg ne tévesszen bennünket az, amit, úgy gondolom, a Szentírás szavai értelmében mondok. Az a gyenge, akinél attól kell félnünk, hogy ha kísértés éri, az letöri őt. A beteg viszont máris szenved valamilyen kívánsága miatt. Ez a kívánság akadályozza abban, hogy rálépjen Isten útjára és magára vegye Krisztus igáját.

Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék. Mert ha ezek a világot szerető emberek valamilyen bűnös vágyuk miatt felhagynak a jótettekkel, akkor már gyengélkedve és betegen tétlenkednek, és e betegségük miatt szinte teljesen erőtlenek, és képtelenek bármi jót tenni.

Ilyen volt annak a bénának a lelkülete, akit hordágyon vittek az emberek, de nem tudtak az Úr elé jutni, ezért a kibontott tetőn át engedték le eléje. Ha szeretnéd, hogy egy lélekkel azt tegye Krisztus, amit a bénával, akkor neked is fel kell bontanod a tetőt, és le kell tenned oda az Úr elé a lelket, amelynek minden tagja gyenge, és semmi jó cselekedete sincs, hiszen bűnökkel terhelt, és bűnös vágyai miatt beteg. Ha tehát a lélek minden tagja gyenge és belsőleg béna, bontsd ki a tetőt, hogy eljuthass az orvoshoz. Mert az orvos esetleg már ott rejtőzik, és odabent van. Az a Szentírás igazi rejtett értelme, hogy tárd fel, ami rejtve van, és tedd oda elébe a bénát.

Ha pedig ezt egyes pásztorok nem teszik meg, és megtételét elhanyagolják, hallottátok, mit kell ezeknek hallaniuk: A beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be (Ez 34, 4). De erről már beszéltünk. Van, aki megsérült a kísértések által okozott rémülettől. Bekötözi azonban az ilyen sérültet az a vigasztalás, amely így szól hozzánk: Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok (1 Kor 10, 13).