A Prohászka Imaszövetség megalakulása

Prohászka Imaszövetség megalakult 2008-ban.

A Székesfehérvári Egyházmegye nehéz helyzetbe került. Hivatások száma csökken, a papokra háruló feladatok egyre nagyobbak. Nyomasztó teher lett a lelkipásztori munka a túlterheltség miatt. A világban eluralkodott gondolkodásmód nem kedvez a papi és szerzetesi hivatások elfogadásának, Isten hívó szavának meghallásának.

Tudjuk, hogy sok a teendőnk a hivatások ébresztésében, sok feladat hárul ránk, hogy értővé, nyitottá és hallóvá segítsük alakítani a fiatalok szívét és lelkét, hogy befogadhassák az Úr szavát, és a hívó szóra nagyvonalúan, követve a bibliai példákat, igennel feleljenek. Mindent készek vagyunk megtenni, hogy növekedjen az Isten népét szolgáló papok és szerzetesek száma. De tudjuk azt is, hogy minden hivatás valójában titok. Halljuk az Úr felszólítását is: "Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába!". Az Úr szavát hallva lelkünkben arra az elhatározásra jutottunk, hogy e sorokkal egy imaszövetséget hozzunk létre, melynek célja buzgó és folyamatos, napi ima hivatások kiesdéséért.

E célra jelen soraimmal megalapítjuk a Prohászka Imaszövetséget, Prohászka Ottokárról, Székesfehérvár boldog emlékű püspökéről, Magyarország apostoláról és tanítójáról nevezzük el a szövetséget, mert nála nem tett többet senki a papi hivatásokért.

 

Az imaszövetséghez való csatlakozás a szándék jelzésével, és annak az Egyházmegyei Hivatal által való elfogadásával történik. Az Egyházmegyei Hivatal mindazok szándékát elfogadja és a tagságról igazolást küld, akik a következőket vállalják:

  • Naponta imádkozik szent papokért és papi, szerzetesi hivatásokért

IMA Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk útjain. Szenteld meg ıket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd meg ıket a veszélyektıl és adj nekik sok neked tetszı örömet bennünk Téged szolgáló életükben! Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, és ha Neked úgy tetszik, hívj az én családomból is, hogy ık magukat neked adva, a világról lemondva neked tetszı, boldog életet éljenek! Szőz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk!

  • Hetente legalább negyed órányi szentségimádást végez papokért, hivatásokért, vagy ugyanennyi időben olvassa a Szentírást
  • Lehetősége szerint anyagilag támogatja a papképzést
  • Lehetősége szerint részt vesz az Imaszövetség tagjaként az évi - október 10-hez kapcsolódó - Prohászka misén a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, mely az Imaszövetség élő és meghalt tagjaiért kerül felajánlásra.            

 

JELENTKEZÉSI LAP Név: ........................................................................ Foglalkozás: ........................................................... Cím: ....................................................................... Tel: ......................................................................... Születési év:............................................................

Aláírásommal igazolom, hogy tagja kívánok lenni a Prohászka Imaszövetségnek, és lelkiismeretesen vállalom a tagsági kötelezettségek teljesítését.

 

 

Dátum: .................................................... ................................ aláírás

 

 

Visszaküldés címe: Egyházmegyei Hivatal, 8001 Székesfehérvár Pf. 178