Jézus Szent Szívének főünnepe templomunk búcsúnapja, melyet idén június 17-én ünnepeltünk szentmisével, valamint a közösségi házban tartott agapéval.
A koncelebrált szertartáson Hajdu Ferenc atya közösen mutatott be szentáldozatot három érdi paptestvérrel: Mojzer György, Papp László és Pál atyákkal.
Közösségünk tagjai, valamint a búcsúra más érdi egyházközségekből érkezett zarándokok közösen emlékezhettek meg és adhattak hálát a megváltó szeretetért, Jézus kereszten átszúrt szívéért.
A szentmisét követően a közösségi házban terített asztal mellett kötetlen és jó hangulatú agapé várta az ünneplőket.