Nagyszombat

Valóban feltámadott! Húsvét vigíliáján allelujás szentmisén ünnepeltük Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. A hagyományos szertartás szerint Ferenc atya a megszentelt tűzzel meggyújtotta a húsvéti gyertyát, majd az Ige liturgiáját követően sor került a keresztkút...

Nagypéntek

A nagypénteki szertartással folytatódott a Szent három nap ünneplése a Jézus Szíve templomban, amikor Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezik az Egyház. A Jézus keresztáldozatát középpontba állító igeliturgia után a hívek hódolatukat tették a szent...

Nagycsütörtök

Az utolsó vacsora miséjével templomunkban is kezdetét vette a szent három nap. A harangok elnémultak, helyüket a fakereplő vette át. A liturgiában helyet kapott a lábmosás szertatása, majd a szentmise végén az Oltáriszentség őrzési helyére került. Az oltárfosztás után...

Családi keresztút Ófaluban

A hagyományokhoz híven Virágvasárnap délutánján családi keresztutat jártak az érdi egyházközségek hívei az ófalusi Szent Mihály arkangyal templomtól a Kálvária-kápolnáig. A keresztút bevezető imádságát Mojzer György atya tartotta, majd a tizennégy stáció elmélkedéseit...

Virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet

A szombat esti szentmisén került sor a Nagyhét eseményeit megnyitó virágvasárnapi barkaszentelésre és körmenetre. A barkaszentelés és a szentelt barkák kiosztása után a hívek körmenetben vonultak a templom elé, a plébánia kórusának énekével kísérve. A gyermekek a...

Vidám farsang a közösségi házban

Február 1-én egyházközségeink felnőtt tagjait farsangi összejövetelre vártuk az újvárosi templom közösségi házába. A „batyus” mulatságra sok finomság készült, amit közös vacsora keretében fogyasztottunk el. A kötetlen beszélgetés mellett Ferenc atya vezetésével jó...

Ételosztás érdi rászorulóknak

Az előző évhez hasonlóan ismét összefogtak az érdújvárosi, parkvárosi és újtelepi egyházközségek, hogy több, mint 300 rászoruló érdi családnak és hajléktalannak juttassanak vasárnapi meleg ételt. A január 28-i jótékonysági akció keretében a Kismozsár konyhájában...

Adventi hangversenyek templomunkban

A hagyományokhoz híven idén is folytatódik az adventi hangversenysorozat templomunkban. December 3-án, advent 1. vasárnapján a Rosenbrücke Kórus varázsolt ünnepi hangulatot a templomba, néhány mű erejéig kiegészülve a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda óvodásaival....