A nagypénteki szertartással folytatódott a Szent három nap ünneplése a Jézus Szíve templomban, amikor Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezik az Egyház. A Jézus keresztáldozatát középpontba állító igeliturgia után a hívek hódolatukat tették a szent kereszt előtt, majd szentáldozás következett. A szombati napon templomunk egész nap nyitva áll, a reggel 8.00 órai zsolozsmától a 18.00 órakor kezdődő vigíliáig lehetőség van a Szent Sír meglátogatására.