Templomunkban szombat délután ünnepeltük Úrnapját, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének főünnepét. A hagyományokhoz híven Ferenc atya 18 órától szentmisét mutatott be, majd a hívek körmenettel kísérték az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézust a már délután szépen felékesített négy oltárhoz. Közösségünk minden tagjának köszönjük a hozzájárulását a szép ünnephez: a virágszőnyegek elkészítőinek és oltárok díszítőinek ugyanúgy, mint a fiataloknak, akik a körmenet alatt a sziromszórásban segédkeztek.