Valóban feltámadott! Húsvét vigíliáján allelujás szentmisén ünnepeltük Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. A hagyományos szertartás szerint Ferenc atya a megszentelt tűzzel meggyújtotta a húsvéti gyertyát, majd az Ige liturgiáját követően sor került a keresztkút megáldására és a hívek megújították keresztségi fogadalmukat is. Az Eucharisztia liturgiája után húsvéti körmenetre indultak az ünneplők, majd a szertartást követően agapéra gyűltek össze a plébánia közösségi termében.